„Amit nem tudsz egyszerűen elmagyarázni azt nem is érted egészen.” – Einstein nagyszerűen megfogalmazott idézete hagy legyen most a bemutatkozáshoz a mottóm.

 

Mivel is foglalkozom?

Emberekkel és lovakkal. Így együtt.

Hol az én szerepem? Megteremtem annak a lehetőségét, hogy megértsék egymást és tudjanak hatni egymásra.

Miért csinálom?
Mert lovaim segítségével részese lehetek egy olyan csodának, ahol láthatom emberek korlátainak csökkenését és életük kiteljesedését.

Tanulásom útja. Emberszeretet és természetszeretet. Ezek kísérték mindig utamat. Az a fajta gyerek voltam, aki a suliból hazafele azon az úton ment, ami a legtöbb macskás és kutyás házon keresztül vezetett. A mozgás iránti folyamatos szükséglet és a gyógyítás vágya miatt választottam a gyógytornász szakot, majd az egyetemi diplomámat már Budapesten a Semmelweis Egyetemen szereztem, a doktori disszertációmat pedig újra szülővárosomban, a Debreceni Egyetemen védtem meg. Ebben a lovasterápia hatásmechanizmusának bizonyításával foglalkoztam. A lovak gyermekkorom óta közel álltak hozzám, de a főiskolás évek alatt kerültek újra az életembe. A kevésbé izgalmas előadások alatt és a szabadidőben szinte folyamatosan a lovardában voltam. Első lovamat is ekkor kaptam édesapámtól, onnantól kezdve tényleg csak aludni jártam haza. Elvégeztem a diplomára épülő lovasterapeuta képzést, majd jópár évvel később az erre épülő lovas-coach képzést. Ma már saját lovardámban több mint egy évtizedes tapasztalattal és sok sikeres esettel a hátam mögött végzem munkámat négylábú barátaim segítségével.

 

A munkámról egyszerűen, érthetően

Lovasterápia – hippoterápia

A lovasterápia ereje a nagymozgások ugrásszerű fejlesztésében rejlik. Azoknál a pácienseknél, ahol a járási funkció gyenge vagy kiesett, kiváló lehetőség a lovasterápia a járás mintegy helyettesítésére. A járásra nem csupán helyváltoztatás szempontjából van szükségünk. A járás olyan bonyolult funkció mely alapvető idegrendszeri folyamatokat indít be, kiesése nem csupán a fizikumra, hanem a mentális és szellemi funkciók csökkenésére is hatással lehet. Amíg valamit el nem vesztünk, sokszor nem is tudjuk mennyire fontos az számunkra. Pácienseim a ló hátán ülve, azzal eggyé válva újra részesülhetnek ebben az alapvető mozgás élményben.

Számomra pedig csodálatos érzés, amikor részesévé válhatok annak, amikor egy valamilyen szinten kiszolgáltatott ember „lábakat” kap és a ló hátán legyőzi félelmeit és elkezd kinyílni. Tiszteletreméltó a bátorságuk, a bizalmukat megkapni pedig felemelő érzés

 

Mi a titok a lovon ülésben?

Elkezdhetném most bonyolult mozgásvizsgálatok eredményét statisztikákkal alátámasztott összefüggésbe állítani a központi idegrendszer mozgásvezérlő funkcióival, de ehelyett most inkább röviden, egyszerűen és érthetően leírom mitől is működik mindez. Az egészségügyben jellemző a páciensek számára érthetetlen, szakkifejezésekkel túlzsúfolt beszéd. Ezeket mellőzve igyekszem képet adni a lovasterápia hatásmechanizmusáról.

A lovon való ülés az emberi test számára természetes mozgást vált ki a lovasból. Ugyan sokkal nagyobb kitérésekkel, de az emberi járás leképeződése valósul meg. Amikor a járásban bármilyen eltérés van, legyen szó a test alaki elváltozásáról, vagy a központ irányításának zavaráról felborul a mozgáskép és elsőként sérül az – amire rendeltetett – a hatékony előrejutás.
Bizonyára sokaknak ismerős az a helyzet, amikor a gyermek elsőként találkozik egy új mozgáshelyzettel és a maga módján kezdi megoldani azt. Gondoljunk csak arra a rengeteg szívet melengető helyzetre, amikor a kisgyermekek először próbálkoznak a vízben mozogni, felszínen maradni. Szülőként mindenkinek bevillan egy kép a gyermekéről, de biztos vagyok benne, hogy ahány gyermek, annyi megoldási kísérlet. Azután persze ezek a kis rendezetlen, nem igazán hatékony mozgásformák megfelelő iránymutatással célszerűvé válnak. A víz ebben a példában a kóros idegrendszeri funkció, melyre a személy adott mozgással reagál. A feladat – ami nem egyszerű – a megfelelő iránymutatás megadása az idegrendszernek a test felől, hogy ez a rendezetlenből a normál felé haladjon. Amitől a lovasterápia egyedülálló ebben, hogy úgy ér el tartós idegrendszeri változásokat az agyban, hogy a test felől a ló normál emberi mozgásának leképezését mintegy betáplálja az agyba.

Lovas-coaching
A harmónikus és kiegyensúlyozott élet sok tényezőn múlik. A bennünket körülvevő környezet sokban hozzájárul ahhoz, ahogyan a mindennapjainkat megéljük. A munka és a magánélet kihívásainak megoldásában nem csupán azok megértése, de a helyzetekhez való megfelelő alkalmazkodás döntő lehet. Ahhoz, hogy ezekkel könnyebben boldoguljunk, fontos képet kapnunk magunkról és a minket körül vevőkről.

Felmerülhet a kérdés, hogy mindezen hogyan segít a ló?
A választ a ló lényében kell keressük!

A mai ember elszakadt a természettől, sokszor csupán képernyőn keresztül kap róla igazán mély benyomást. Vonzalmunk a természet felé azonban sohasem múló. Ritkán visszatérve és azt szemlélve nyugalmat és egy magától érthetődő rendet tapasztalunk. Ezt a hatékonyan működő rendszert értőn figyelve mindinkább rájövünk arra, mennyi mindenre választ adhat mindez a saját életünkben. Felismerjük, hogy a dolgok rendszerét értelmezve, abban saját magunkat megértve megtalálhatjuk helyünket és interperszonális kapcsolatainkban is sokat fejleszthetünk magunkon.
A lovak világa csodálattal teli vonzódást jelent sok ember számára. Oka talán abban rejlik, hogy a lovak elfogadása teljesen érdektől mentes, kizárólag pillanatnyi viselkedésünk és hozzájuk való viszonyulásunk határozza meg kapcsolatukat velünk. Társaságunkat nem az ételért, vagy a megtanult sztereotípiák alapján keresi, egyetlen vezérlője az a jelrendszer melyet felőlünk kapnak. Kifinomult, ember iránti érzékenységéből kiindulva egyedülállóan hatékonyan tárják fel érzelmi állapotunkat, alkalmazott stratégiáinkat, befektetett energiaszintünket, fókuszpontjainkat és gondolkodásmódunkat, de félelmeinket és gyengeségeinket is. Ítélettől mentes szelíd világuk pedig lehetőséget teremt az ember számára önmagáról tiszta képet kapni.
Önmagunkat talán nem tökéletesnek szeretnénk látni, sokkal inkább megérteni azokat a nehézségeket, amelyekkel küzdünk egy adott helyzetben. Ezeknek a feltárását és megértését követően már sokkal célszerűbben és hatékonyabban teljesíthetjük a ránk váró feladatokat.

 

Elérhetőségek:

Dr. Pálinkás Judit

+36-30.412.59.47

lovasterapia.motivalo@gmail.com